พี่ครับ ผม DayZ ไม่ได้ครับ ตัวเกมแท้น่ะครับ

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

พี่ครับ ผม DayZ ไม่ได้ครับ ตัวเกมแท้น่ะครับ

GotSuperTH
ขึ้นแบบนี้อะครับ Addon 'dayz_amin'requires addon 'CA_Dubbing_Counterattack'
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: พี่ครับ ผม DayZ ไม่ได้ครับ ตัวเกมแท้น่ะครับ

Dickinahead
Tak
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: พี่ครับ ผม DayZ ไม่ได้ครับ ตัวเกมแท้น่ะครับ

chrisbvb55
In reply to this post by GotSuperTH
ทุกวันนี้เล่นได้ยังครับ ผมสิงอยู่ในบอร์ดนี้มาหลายปีล่ะพึ่งเจอคนไทยหลงเข้ามา 5555